Modelljernbanesider (også tog generelt)

13feb2014. Oppdatert 10jul2023. Denne siden er i gruppa MODELS.

Summary in English: Here is a list of the most important Norwegian (model) railway internet pages and forums.

Lenkeliste

 1. Norsk MJ Forum: forum for jernbaneinteresserte, lagd av “en gjeng med togentusiaster”: www.norskmjforum.no. Forum: www.norskmjforum.no/forum/. Jeg tror det betyr at MJ ikke står for modelljernbane (lenger)?
 2. Modelljernbaneforeningen i Norge (MJF)www.mjf.no/. Forum: forum.mjf.no/. De gir ut bladet MJ-bladet (MJBladet), og drifter mjwiki.no, se http://mjwiki.no/wiki/MJwiki:Om og på Facebook: MJF og MJ-bladet. Se også Trondhjem Modelljernbaneklubb [8]. Jeg ble medlem nov22
 3. Norsk Jernbaneklubbwww.njk.no/ – mest i skala 1/1. Fora: http://www.njk.no/forumetqstasjonenq. De gir ut bladet På Sporet. Jeg ble medlem aug22
 4. Jernbane.net, se https://jernbane.net. Toginformasjon og bloggplattform. “En uavhengig jernbaneside som drives på privat og idéel basis.”

 5. Spor 1 Team Norway
  , se https://www.facebook.com/spor1teamnorway/
  De har en veldig flott skala 1 (1/32) bane på Nes verk ved Arendal (Næs jernverksmuseum). Jeg har vært der, så jeg vet det! Se https://www.jernverksmuseet.no/modelljernbaneutstilling. Ref. Styrkar Braathen. Trykk på bildet for å studere det. Omtalt i MJ-bladet #2.23 s.42-47: “Så kom tungtvannet til Tyskland likevel!
 6. Modelljernbanemessa på Norsk jernbanemuseum på Hamar: Informasjon til MJ-utstillere – 3-4- nov. 2023
 7. Bladet Modell & Elektronikk, se https://modellelektro.no. Jeg skrev en artikkel der 4/2021, sidene 20-27, les her: Små krokodille-historier. Siste årgang av bladet var 2022, men redaktør Knut Pedersen tok over MJ-bladet fra #2.23
 8. Trondhjem Modelljernbaneklubb, se https://blog.tmjk.no/about/. Undergruppe av MJF

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.