OppStudentprosjekt
2023
Suggestions for new projects
For Sverre Hendseth's students, NTNU
Read here
2017
ProXC++ - A CSP-inspired Concurrency Library for Modern C++ with Dynamic Multithreading for Multi-Core Architectures
Author: Edvard Severin Pettersen
Master of Science in Cybernetics and Robotics
NTNU Trondheim, Norwegian University of Science and Technology
Trondheim June 2017
Department of Engineering Cybernetics, Norwegian University of Science and Technology (NTNU
Supervisor: Professor Sverre Hendseth, ITK
Co-supervisor: Øyvind Teig
Read it here
2016
ProXC - A CSP-Inspired Concurrency Library for the C Programming Language
Author: Edvard Severin Pettersen
NTNU Trondheim, Norwegian University of Science and Technology
Trondheim December 2016
Project thesis curriculum TTK4550 - Teknisk kybernetikk, fordypningsprosjekt
Department of Engineering Cybernetics, Norwegian University of Science and Technology (NTNU
Supervisor: Professor Sverre Hendseth
Co-supervisor: Øyvind Teig
I am hosting it for a while, so you will find it here
2011
Visualisering av store mengder data i brannvarslingssystem (mastergrad)
Utført av: Gaute Nilsson
Faglærer: Sverre Hendseth (NTNU)
Master i teknisk kybernetikk
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Ekstern veileder: Øyvind Teig (Autronica Fire and Security AS)
Les: http://ntnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:449018
2009
Formal Methods for System Development (mastergrad, Master's Thesis)
Utført av: Inge Fredriksen
Faglærer: Sverre Hendseth, (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, Institutt for teknisk kybernetikk)
Veiledere: Øyvind Teig og Ommund Øgård (Autronica Fire and Security AS)
Les: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:no:ntnu:diva-9991
"Two main types of formal methods have been investigated, formal specification and formal verification. Focus for formal verification has been on the concept of un-timed model checking. Some dominating formal specification languages, VDM and Z, and some prominent model checkers, FDR, Spin, and LTSA, have been learnt and presented. A tutorial for the formal verification tool Spin is created. The tutorial is example driven and describes the description language Promela and the verification methods available in Spin. Care has been taken to illustrate reasoning about the results from Spin. Topics discussed include the applicability and need for formal methods, the possible need for understanding the underlying theory, and considerations made in regards to creating the tutorial."
1996
Folding Literate Programming (prosjektarbeid)
Utført av: Karl Erik Asbjørnsen, Eirik Gallefoss, Tom Alexander Nordlie, Lars Eirik Sivesind, Kim Størdal Toftner
Fag: Programmering prosjektarbeid
Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet NTNU
Institutt for datateknikk
Veiledere: Merete Hvalshagen, NTNU og Øyvind Teig, Autronica
1996
Forretningsplan for "HTML i små display" (semesteroppgave)
Utført av: Endre K. Nisja, Thomas Thorsrud, Joachim Prøsch Johnsen, Bjørn Håkon Aunøien, Are H. Traasdahl, Audun Botterud.
Fag: Bedriftsadministrasjon grunnkurs
Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet NTNU
Fakultet for Økonomi og Arbeidslivsvitenskap
1995/96
Oversetting fra Occam til ANSI C, realisert for en DSP (Digital signal prosessor) (hovedoppgave)
Utført av: Lars Thore Wibe Aarrestad
Fag: Teknisk kybernetikk
Universitetet i Trondheim, Norges Tekniske Høgskole (NTH
Fakultet for elektro- og datateknikk
Veiledere: Øyvind Teig, Autronica og professor Odd Pettersen, NTH
1992
Konstruksjon av transputerbasert utbyggbart CPU-kort (prosjektoppgave og hovedoppgave)
Utført av: Bjørn Tore Taraldsen
Fag: Teknisk kybernetikk
Universitetet i Trondheim, Norges Tekniske Høgskole (NTH)
Institutt for teknisk kybernetikk
Veiledere: Hans Berstad, Sintef Reguleringsteknikk og Øyvind Teig, Autronica
1991
occam og transputeren: Et nytt konsept i industriell datateknikk (hovedoppgave)
Utført av: Arne Morten Midjo
Fag: Teknisk kybernetikk
Universitetet i Trondheim, Norges Tekniske Høgskole (NTH)
Institutt for teknisk kybernetikk
Veiledere: Øyvind Teig, Autronica