Toparbeid

English

 • Jeg (Øyvind Teig) var senior utviklingsingeniør ved Autronica Fire and Security (AFS), Trondheim fram til jeg gikk av men pensjon på 67-års dagen min i 2017. Jeg har jobbet med sanntidssystemer i over 40 år. Jeg er spesielt interessert i sanntids programmering, analyse / design metodikker og programmeringssspråk-spørsmål for innvevde systemer. Jeg har også konstruert noen prosessorkort
 • Det er tre andre "Øyvind Teig" i Norge! Alle er på Facebook - men jeg er Aclassifier
 Autronica Fire and Security (AFS) - A UTC Fire & Security CompanyJeg har alltid arbeidet i denne bygningen..

..på Lade i Trondheim
 • Medlem i komiteen (og fagfellevurderer) til IEEE-COPA 2021
 • Patentdokumenter - Norsk (329859) (godkjent) og PCT/NO2009/000319 også her - nå patent #2353255 (AutroKeeper)
 • Sensor på NTNU i 2010, 2015, 2016 og 2018-2021
 • Gjesteforeleser på NTNU, se ../pub/pub.html
 • Mottok "Medaljen for lang og tro tjeneste" for 30 år i Autronica, høsten 2006. Medaljen tildeles av Det Kongelige Selskap for Norges VelKgl.
 • Deltaker i vurderingspanel for søknader i "IKT-programmet" for Norges forskningsråd (Forskningsrådet) i 2003 og for "Brukerstyrt innovasjonsprosjekt" i 2008, og vurdering av "Innovasjonsprosjekter i næringslivet" i 2011 og 2012
 • Mottok KMSS-prisen Gullbølgen, desember 2001
 • Se publikasjoner
 • Se studentprosjekt jeg har vært veileder i
 • Medlem av Tekna (Teknisk-naturvitenskapelig forening, Tidligere Norske Sivilingeniørers Forening (NIF))
 • Livstidsmedlem (siden 2024) i IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)
 • Har vært medlem i WoTUG komiteen
 • Sivilingeniør fra NTH i 1976. Diplom: "Tidskompresjon av aortatrykksignaler", innlevert des. 1975

Autronica Fire and Security (AFS)Kongsberg Maritime Ship Systems ASNavia Maritime AS, divisjon AutronicaAutronica AS (ny logo, senere et 'WHESSOE selskap')Autronica AS