ForrigeReisen fra karlsvogna

En "nettside" - Boka "Blått stoff", se ../poet/index.html

Øyvind Teig
Øyvind Teig - (kan ikke klippes og limes)

Sammendrag | Summary

Summary in Norwegian (the whole paper is in Norwegian)
Januar 2009. Det har gått så lang tid siden jeg la ut dette dokumentet første gang (mai 2002), at jeg føler at det nå er grunn til å la det hvile. Derfor er artikkelen nå søkemessig fjernet for denne lokaliseringen. Du kan fremdeles lese den i arkivfila karlsvogna.zip. Der vil du finne to filer (html og pdf). Passordet er "karlsvogna2009". Takk til alle lesere!
Summary in English (the whole paper is in Norwegian)
January 2009. It is such a long time since I initially published this document (May 2002), that I now feel it should rest. Therefore I have removed the article with resepct to web search, for this location. You may still read it at the archive file karlsvogna.zip. There you will find two files (html and pdf). Password is "karlsvogna2009". Thank you all readers!