Blått stoff

Øyvind Teig

Andre

Blått stoff
epostadresse
Blått stoff

En bok å gå videre med. Sorg og håp gjennom vel ett år

Lev!
2006

© Kolofon og forfatteren, 2004
Omslag: Øyvind Teig
Produksjon og distribusjon:
KOLOFON AS
Trykt hos Allkopi, Høvik

ISBN: 82-300-0096-4
(8230000964)

148 sider, 250 kr. (veil.)

Pressemelding
Løpeseddel

e-bok (2011):
ISBN: 978‐82‐997815‐1‐0
9788299781510
...

.. Tidsskrift for Den norske lægeforening:

NRK P1 "Mellom himmel og jord":

Tidsskriftet
nrk
8.9.05
29.5.05

Bok Les: Google boksøk og lokalt: 1-3 og 4-6

pdf: isbn_8230000964_2004.pdf
e-bok: 9788299781510.epub

Kjøp på nett eller bestill i bokhandel:
Kolofon
Ark - Bokkilden/mao/Bokklubben - Interbok/Libris - Norli

Lån: BIBSYS oppslag - Søk: Google
...

dikt.no
Menighetsblad
Kulturnett
Dagbladet
Hva sier du?
AFS
Poeten

Nye bøker etter 2004Vi også
Hun sa | et helt år etterpå | - Jeg har tenkt så på deg | - Jeg husker dere to
Hun sa | mange år etterpå | - Vi mistet, vi også
Var det derfor hun torde | stryke lett på armen min | da hun gikk | og si | - Lykke til!
Bakgrunn for "Blått stoff - Dikt, fortelling"

Jeg mistet kona mi av kreft i 2002. Vi var begge 51 år. "Blått stoff" er min sorgfortelling, fra det siste halvåret sammen og et år i sorg. Da hadde den veien jeg måtte gå forandret meg - og, tross alt - gitt meg nytt livsmot.

Stoffet er autentisk, "filt", redigert og lagt til rette - dag for dag, i sorgen. Ingen ting er lagt til eller trukket fra i ettertid. Jeg har vært min egen "konsulent", og måttet spørre meg sjøl: er de gode, tekstene - eller er de bare velmente? Holder samlingen, litterært og dramatisk? Svarene inneholdt bare noen av fargene i sorgens kaleidoskop - for tekstene var nødvendige. Samlingen kjennes viktig i kraft av seg sjøl. Du inviteres inn i disse tekstene. Kanskje vil du oppdage farger du trodde du hadde glemt.

-Jeg sørget til minste detalj. De tomme blikkene kjente hva jeg skrev, og virkelighetene byttet sakte plass.

.

.. Anmeldelsen i Tidsskrift for Den norske lægeforening (nr.17, 2005) er skrevet av Per Vaglum, Avdeling for atferdsfag, Institutt for medisinske basalfag
NRK P1 programmet "Mellom himmel og jord" (29. mai 2005) inneholder intervju med Øyvind Teig utført av Ove Gundersen
Søkeord: dikt om sorg, sorgarbeid, sorgarbeide, sorgbearbeiding, sorgbearbeidelse, sorggruppe, sorggrupper, sorgprosess, poesi om sorg, lyrikk om sorg, fortelling, fortellinger om sorg, depresjon, melankoli, diktsyklus, boka heter ikke "Blott stoff"