:-)

occam - et blindspor?

)-:


IT-Industriens Utviklingsforum
SISU Forum 1998 (Oppdatert lenke, okt.99)
17.-18. november 1998
Klækken Hotell, Hønefoss

Øyvind Teig
Autronica AS
7005 Trondheim
Tel.: 73 58 12 68
Ny adresse 2001

Foredrag: onsdag 18. nov. 10.45-11.15 - Summary in English


Best egnet i "Explorer"
Pen forside
12.nov.98