4.2020 flyttet til https://www.teigfam.net/oyvind/home/publications-lectures/katedralen/

Kortposatekst, i papirutgaven av bladet "Elektronikk" #4, 2008, s. 46 under "På siste siden"
Finnes også i bokaTøyservietten og andre historier
Bladet Elektronikk på nettet: http://www.elektronikknett.no/
Tilbake