Bletchley Park

Churchills elektroniske hemmelighet
DATATID 13-14/96 (Artikkel)
(Om Bletchley Park og Alan Turing og turing-maskiner)

Les heller den nye, søkbare pdfen fra 2014: http://www.teigfam.net/oyvind/home/technology/095-churchills-elektroniske-hemmelighet/)

....

Innskanning av artikkelen (med kraftig redusert kvalitet for kjappere nedlasting):


Side 38, DATATID 13-14/96


Side 39, DATATID 13-14/96