Poetry opens for something to be allowed to become reality
[A.C. Kleppe, Aftenposten 22.5.2000]


Religion is a story that the left brain tells the right brain
[Jill Bolte Taylor]Poesien åpner for at noe får lov til å bli virkelighet
[A.C. Kleppe, Aftenposten 22.5.2000]


Religion er en historie som den venstre hjernehalvdelen forteller den høyre
[Jill Bolte Taylor]

up