Bøker

In Norwegian!

Jeg har skrevet noen bøker. Du finner dem i menyen eller der. Og noen nye tekster her: Etc. Og Nøkkelversene er her.